Страници: [1] 2

Здравейте!

Лице, което е назначено на работа на 01.09.2019г. и напуска на 19.09.2019г., колко дни платен отпуск му се полагат за изплащане като обезщетение? Според мен трябва да му се изплатят 2 дни. Моля, за вашите мнения!

Здравейте!

Имам получена фактура за покупка на стоки втора употреба. В нея е записан чл.143 от ЗДДС, и начислени данъчна основа и ДДС 20%. Според вас правилно ли е издадена фактурата и имам ли в случая право на данъчен кредит за покупката?

Добро утро! В договора няма определено възнаграждение, само е записано, че с доп. анекс ще се определи възнаграждение, което е за сметка на дружеството, в този случай следва ли да се осигурява по Договор за управление и има ли вариант да не се осигурява в ООД-то?

Новият Управител е съдружник и собственик в ООД-то и ще управлява по силата на Договор за управление, в който е посочено, че с доп. анекс, ще се определи възнаграждение за сметка на дружеството.

Благодаря Ви за отговорите! А след като новият управител е пенсионер и се самоосигурява в собствено ЕООД, необходимо ли е да се подава декларация за осигуряване  в ООД-то?

Здравейте!
ООД е с нов управител , като вписването е направено на 21.05.2019г. в ТР. Въпросът ми е след като стария управител, който е и съдружник и собственик и е бил на трудов договор като управител в дружеството, откога следва да се прекрати договорът му в НАП?

Благодаря!

Здравейте, усвоена сума по отпуснат овърдрафт на фирма съм посочила в баланса в "Задължения към финансови предприятия", в справката за заемите в ГОД, къде следва да го отразя?


Здравейте!

Имам получена фактура за стока на стойност над 10 000 лева. Във фактурата са сторнирани два аванса: единият платен в брой, другият с платежно. Остатъкът, който трябва да се доплати, според окончателната фактура е платен също в брой. Има ли нарушение, съгласно закона за ограничаване плащанията в брой ?

Здравейте!
След като фактурите са анулирани през м.юли, сега трябва да ги включа в дневника за продажби за м. август, с каква дата трябва да ги въведа?


Здравейте!

За месец юли  2018г. съм пропуснала да отразя в дневника за продажби две анулирани фактури, които са за същия период. Как следва да процедирам, и ще има ли някаква санкция за това?

Много Ви БЛАГОДАРЯ за изчерпателната информация!

Благодаря Ви! И да попитам тази корекция се прави като се подава нова декларация с вярна информация и така в случая трябва да се довнесе данък с въпросните стотинки и може би ще има лихва. Трябва ли да уведомявам НАП или направо си подавам по електронен път коригираната декларация? Ще има ли също така някакви глоби?

Здравейте!
При подаване на годишната декларация  за 2017г. е допусната техническа грешка, сумата на разходите е записана с няколко стотинки разлика в повече, което води до определяне на данъка за внасяне със стотинки по-малко. Моля, за съвет да подам ли коригираща декларация  до 30.09.2018г. и какво би следвало евентуално?


Когато има последващи разходи за автомобил със стойност под 700 лева, който е отчетен директно на разход, признават ли се?

Здравейте!

Имам предоставен аванс на Управителя към 31.12.2017г. Трябва ли да се оповестява в бележка под линията на баланса тази информация?

Страници: [1] 2

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook