Въпроси за болнични

26.09.2013, 10:11 336417 578

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


PolinaG

 • Публикации: 404 / 10
Моля за помощ! Имам работник с болничен за 1 ден. Как се изчислява този 1 ден и какви осигуровки дължим за него?

dalila

 • Публикации: 5550 / 366
Re: Болничен 2013
Отговор 1 | 26.09.2013, 10:16
"съгласно § 22о от ПЗР на КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение"

НЯМА ДАНЪК

ЗДДФЛ
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
14. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс;

КСО
Право на обезщетение
Чл. 40.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.


ИМА ОСИГУРОВКИ

КСО чл.6

(3) (*) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.

marpan_64

 • Публикации: 5663 / 474
Re: Болничен 2013
Отговор 2 | 26.09.2013, 10:31
И това всичкото само за един ден  :smile1:

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Болничен 2013
Отговор 3 | 26.09.2013, 10:36
Да беше излязъл в отпуск, като знам какво разхождане е до НОИ и то за 1 ден :)

PolinaG

 • Публикации: 404 / 10
Re: Болничен 2013
Отговор 4 | 26.09.2013, 10:57
Благодаря за бързия отговор! Но на мен програмата ми го изчислява така, от което идва и недоумението ми : РЗ - 250 лв., за отработени дни - 237.50 лв., 1 ден болничен 10.50 /върху тази сума се начисляват ОВ/, болничен 7 лв. /незнайно защо/ и осигуровки + данък върху всичко това. Неразбирам?

marpan_64

 • Публикации: 5663 / 474
Re: Болничен 2013
Отговор 5 | 26.09.2013, 11:12
А нещо допълнително да има начислено? Клас?

PolinaG

 • Публикации: 404 / 10
Re: Болничен 2013
Отговор 6 | 26.09.2013, 15:20
Не не начисляваме клас.

jeni_argirova

 • Публикации: 21 / 1
Re: Болничен 2013
Отговор 7 | 05.11.2013, 14:35
Здравейте, моят казус е такъв, че този месец 2 лица ми донесоха болнични без да имат нужните 6 мес. осигурителен стаж! Разбрах, че първите 3 дни се поемат от работодател, поне така пише в сайта на НОИ, а останалите дни трябва да отбележа в обр. 1 като неплатен за временна неработоспособност, до тук добре.... но в НОИ пише и друго :
..Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право на парично обезщетение, но осигурителят изплаща възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които:

- след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност);

- временната неработоспособност е настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на правоотношението или осигуряването;

- в случаите при бременност и раждане.
Как да разбирам първия случай... ако временната неработоспособност продължава без прекъсване ??  :hmmm:

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Болничен 2013
Отговор 8 | 05.11.2013, 14:38
Когато периода на болничния продължи от предходния тогава не се плащат 3 дни от работодателя. Това имат предвид :)
В случая Вие си плащате 3-те дни, а останалите ги отбелязвате в кл.16.3 и по тях няма да получи плащане.

tarnadjiiska

 • Публикации: 86 / 0
Re: Болничен 2013
Отговор 9 | 05.11.2013, 16:23
А осигуровките се преизчисляват спрямо 16.80лв /като за неплатен отпуск/, за дните за които няма плащане от НОИ, а не спрямо 20.16.

PolinaG

 • Публикации: 404 / 10
Re: Болничен 2013
Отговор 10 | 06.11.2013, 09:06
Осигуровките за временна неработоспособност и майчинство са 4,8% в/у 420 лв., следователно са 20,16 лв.

jeni_argirova

 • Публикации: 21 / 1
Re: Болничен 2013
Отговор 11 | 06.11.2013, 13:24
То когато е продължения е ясно, че не се плащат отново първите 3 дни...  обърка ме това, че пише "независимо дали е констатирана с първични болнични листове" или може е първичен, но реално пак да е продължение на предходния?  :blink:

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Болничен 2013
Отговор 12 | 06.11.2013, 13:28
То когато е продължения е ясно, че не се плащат отново първите 3 дни...  обърка ме това, че пише "независимо дали е констатирана с първични болнични листове" или може е първичен, но реално пак да е продължение на предходния?  :blink:

Дори на болничния да пише "първичен" щом периода е продължение от преходния, не се плащат 3 дни. :)

jeni_argirova

 • Публикации: 21 / 1
Re: Болничен 2013
Отговор 13 | 06.11.2013, 14:19
Благодаря, за светкавичните отговори!!! За първи път ми се случи да ми донесат болничен без осигурителен стаж, че и двама човека :D!!

PolinaG

 • Публикации: 404 / 10
Re: Болничен 2013
Отговор 14 | 07.11.2013, 09:02
За всеки болничен, на който пише, че е първичен работодателя плаща първите 3 дни!

n_alex76

 • Публикации: 1525 / 167
Re: Болничен 2013
Отговор 15 | 07.11.2013, 09:20
Указания на НОИ във връзка с измененията в изплащането на болничните. Примери при представени болнични листи и подаване на данните за осигуряване след 01.07.2010г.

П Р И М Е Р 4:
Служител представя първичен болничен лист за временна неработоспособност за 7 дни от 5 юли до 11 юли 2010 г. вкл. На 12 юли 2010 г. постъпва в болнично заведение и представя нов първичен болничен лист за 14 дни от 12 юли до 25 юли 2010 г. включително. В случая временната неработоспособност е непрекъсната, независимо че е констатирана с два първични болнични листове, и осигурителят дължи възнаграждение на основание § 22 о, т. 1 от ПЗР на КСО само за първите три работни дни от първия болничен лист.

delphine

 • Публикации: 8700 / 1462
Re: Болничен 2013
Отговор 16 | 07.11.2013, 09:36
За всеки болничен, на който пише, че е първичен работодателя плаща първите 3 дни!

А, не ! По-горе колегите са се и мотивирали .

mimarinova

 • Публикации: 79 / 0
Re: Болничен 2013
Отговор 17 | 12.11.2013, 10:44
Здравейте,

Моят въпрос следният: имам колега, който е с 5283.80лв брутна заплата, и беше 7 дни в болничен. Въпросът ми е на каква база ще му изплатен болният от НОИ за останалите 4 дни ?

Благодаря предварително!

marpan_64

 • Публикации: 5663 / 474
Re: Болничен 2013
Отговор 18 | 12.11.2013, 10:51
На база осигурителен доход за 18 месеца назад, но не повече от максималната сума.

kamych

 • Публикации: 383 / 33
Re: Болничен 2013
Отговор 19 | 12.11.2013, 10:52
mimarinova
1. Плаща се само за работни дни.
2. От НОИ ще изчислят на база 18 месеца назад - вижте КСО. Щом е над максималния ос. доход., ще се изчисли на негова база.

Аз да попитам, има ли такива като мен, които не плащат дни от работодателя, когато лицето няма необходимият ос. стаж от 6 месеца?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook