Контрол на горивата от 01 май 2013 г.

16.04.2013, 10:31 79250 88

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


create

 • Публикации: 1824 / 323
Днес НАП публикува съобщение, че "Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на гориво". И не само те, а всички задължени по чл.118 ал.10 от ЗДДС, считано от 01 май 2013 г. Ще се опитам да прикача "Ръководството за подаване на информационни документи" по електронен път, ако размерът на файла позволява.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Да още вчера видях обявлението им, но да ти кажа не вярвам да им тръгне системата. В агенция митници от 01.04.2013 уж е тръгнала система БАЦИС, ама не бачка като хората. Тръгнах да я разглеждам, то драйвери да се инсталират после нъцки.

hrisi_a4o

 • Публикации: 54 / 0
create, благодаря за публикацията!
Аз също следя темата, защото фирмата в която работя има ведомствена бензиностанция и ще трябва да подаваме данни за доставеното количество.

Тези разяснения отнасят ли се и за нас или са само за търговците на горива?

Ние, които отговаряме на ал.9,т.1 от чл.118 на ЗДДС, нали ще декларираме само доставените количества, а изписаните не?

create

 • Публикации: 1824 / 323
Да добавя, че прикачения файл е съвместен проект, който още не е публикуван от НАП и по него може да има промени, прикачих го , защото по програмите за подаване на информация, понякога, нагледно си обясняваме някои текстове от закона, какво са искали да ни кажат  :hmmm: Пък и какво ни чака от 01 май 2013.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
hrisi_a4o, отнасят се и за вас. Електронната система "Контрол на горивата" се попълва както от доставчиците на горивата, така и от получателите.
Получателите попълват даннните на доставчика си, когато са получили съответното гориво, вкл. данни за превоза на горивото, лицата физически предали/получили горивото и т.н.
Цели се да се засекат данните между доставчите и клиентите и да се пресече нелегалното пласиране на гориво.
Отогоре, отгоре съм го прегледала и така и не ми е останало време да го разгледам по-подробно последните седмици. Но в хода на работа, когато системата е работеща и нагледна ще може да се видят и направят нещата както трябва на практика, защото сега така само с ръководството си е все едно да се учим да плуваме на пясъка.

hrisi_a4o

 • Публикации: 54 / 0
Кети, благодаря за отговора!
Хубав ден и лека работа!

Ще разгледам по-подробно ръководството.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Да попитам след тази електронна система остава ли да се подава информацията, която се попълва на касовите апарати чрез дистанционната втъзка за "Доставка документ", т.к. там също се попълва ЕИК на доставчика, № и дата на акцизния документ, вид, количество на горивото в 7 дневен срок /мисля че толкова беше/ от самата доставка. Отделно при самата доставка от връзката с нивомерната система си излиза бонче с вида и количеството на доставеното гориво, което автоматично си отива в НАП.
Малко двойна работа ми се струва ако се въвежда и на двете места.

create

 • Публикации: 1824 / 323
не, Кети, те са изключени от системата за контрол, попадат в изключенията на чл.118 ал.11

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Да ти кажа и аз като четох тази точка от закона сметнах, че попадаме в изключението и няма да подаваме с ел. подпис. От НАП не можаха да ми кажат нищо, казаха да чакаме разяснение на сайта им дали сме в изключението или не. Че да не стане после що си с шапка, що си без шапка.

От вчерашното им изявление ей това ме наведе на размисли и страсти:

"Освен това от 01.05.2013 г. всяко данъчно задължено лице, доставчик или получател по доставка на течни горива, ще подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните ще се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в уеб-базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата. Това означава, че лицата директно ще подават данните в НАП чрез интернет страницата на агенцията. Електронната услуга ще бъде пусната в експлоатация до края на април."

create

 • Публикации: 1824 / 323
Разсъждавайки, стигаме до извода, че доставчиците на горива на едро, са ясни-подават.
Бензиностанциите са вързани с КА , с нивомерната система, тоест горивото до крайния потребител е декларирано пред НАП. Но ако една бензиностанция реши да закупи гориво и да го продаде на едро, не го разтоварва в резервоарите си, а направо го носи на клиента? Според нас, това количество следва да се декларира чрез системата за Контрол на горивата.  Изглежда , че и НАП не са наясно още с процедурата, та ние ли, ще чакаме разяснения....Преди няколко дни си изтриха указанията, та така.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
create, това изтрито указание имаш ли го да го прикачиш. Нищо, че щом са го махнали става ясно, че и на тях не им е ясна цялата работа, какво остава за нас. Хич не съм го и видяла кога са го качили, че и махнали :hmmm:

create

 • Публикации: 1824 / 323
Сори, дори не съм го съхранила, но в общи линии беше за удължения срок и за какво го махнаха не знам, нещо са изтървали, останало е само това от 11 януари, ама то е старо.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Ще тръпнем в очакване на новите им указания до тогава ;D

hrisi_a4o

 • Публикации: 54 / 0
На сайта на МФ има проект на изменението на Наредба Т-18. 

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Благодаря ти, hrisi_a4o
Проверих, но не я виждам да е внесена в НС за разглеждане. Иначе промяната, която ни касае е:

33. Създава се глава девета „а“ с чл. 59а и 59б:
„Глава девета „а“
Подаване на данни в НАП за доставените/получените количества течни горива

Чл. 59а (1) Лицата по чл. 118, ал. 7, 8, 9, т. 1 и 10 от ЗДДС подават в НАП данни
чрез електронен документ за доставка (ЕДД) – Приложение № 22 или електронен
документ за получаване (ЕДП) – Приложение № 23 за доставката и движението на
доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща
се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите когато данните не са
декларирани пред НАП или с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен
административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата.
Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по
документ, въведени ръчно през ЕСФП, съдържат задължително номер на еАДД/ЕАД.

(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива подава ЕДД съгласно
приложение № 22 при продажба на гориво.

(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото
гориво, с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД
или предходно ЕДД, с изключение на случаите когато горивото отива в обект с ЕСФП
и няма смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или
водач) посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните
в еАДД, ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на
местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и
данни за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за
промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване
може да подаде и данни за промяна на превоза;
(5) Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 от ЗДДС.

Чл. 59б. (1) ЕДД и ЕДП се подават по електронен път с квалифициран
електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на
датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в
обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните
представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по
чл. 118, ал. 10 от ЗДДС.

(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на
случаите когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се
извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или
транспортно средство.


k.k

 • Публикации: 64 / 2
Нали за данъчен склад за търговия с течни горива не се отнася подаването на тези данни съгласно чл.118, ал.11 от ЗДДС?

create

 • Публикации: 1824 / 323
http://www.nap.bg/news?id=1716


От днес може да се тества е-услугата за подаване на данни от доставчиците и получателите на течни горива
18 Април 2013

savina

 • Публикации: 78 / 3
Пробвахте ли вече тестовата услуга, не мога да въведа доставка за дизелово гориво Б6 с код по КН 27002011, просто няма тава номенклатура

valka69

 • Публикации: 10 / 0
няма го дизела наистина :hmmm:

hrisi_a4o

 • Публикации: 54 / 0
Избирате газьол и отдолу от падащото меню избирате първия газьол - под 0.001% и ви се зарежда кода на дизела.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook