Калкулатор: Кое е по-изгодно EOOД или самонает?

29.11.2012, 18:33 8918 9

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


КиК Инфо

 • Публикации: 425 / 122
 • www.kik-info.com
 • Администратор на сайта
Калкулатор: Сравни данъци и осигуровки на Самонаент и EOOД

Ако получавате доход от услуги от чужбина или България и се колебаете дали:
(1) да регистрирате свое ЕООД, с осигуряване за Вас, като самоосигуряващо се лице или
(2) да се облагате, като физическо лице, което се осигурява, като самоосигуряващо се лице,
то този калкулатор ще Ви помогне.

Калкулаторът изчислява общата сума на данъците и осигуровките при двата варианта. Отнася се за възнаграждения по извънтрудови договори, свободни професии, занаяти, артисти, авторски и лицензионни възнаграждения, продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори.

Калкулаторът не се отнася за пенсионери и за лица с намалена трудоспособност. Настоящата публикация съдържа единствено обща информация. В някои случаи регистрацията по ЗДДС ще бъде задължителна при работа чрез ЕООД и при облагане, като физическо лице. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант.

http://www.kik-info.com/calculators/samonaet-eood.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.

bkbk

 • Публикации: 7 / 0
Поздравления за полезния калкулатор, доскоро и аз се колебаех точно дали да осъществявам дейността си като свободна професия или ЕООД и правих всички тези сметки на ръка.

gerinikolaeva

 • Публикации: 4 / 0
Поздравления за калкулатора, но малко се озадачих с точка 8 Данък върху заплатата на самоосигуряващо лице. Досега не съм видяла някой да си е внесъл такъв данък или да го е декларирал по някакъв начин. Данъчните и счетоводителите, а и банките също не признават осигурителният доход от 420 лева за разход като заплата на фирмата. Моля да ми посочите вашият източник на информация, за да се коригирам, ако аз греша. Този въпрос винаги е бил спорен.

delphine

 • Публикации: 7820 / 1291
Аз например си начислявам и плащам такъв данък като СОЛ, защото си изплащам доход от личен труд в дружеството. Можете да прочетете Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и по-точно пар.1 т.26 буква " и " , където личният труд на СОЛ в дружеството се приравнява за целите на данъчното облагане с трудово правоотношение.
Само да допълня, че става дума за реално начислен и изплатен доход за положен личен труд, а не просто за осигурителен доход.

Катя Крънчева

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Глава пета.
ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ
Раздел I.
Доходи от трудови правоотношения

и

Допълнителни разпоредби, § 1, точка 26. "Трудови правоотношения" са:
а) правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
б) правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;
в) (доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
г) правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;
д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
е) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
ж) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Разбира се, за калкулатора това е валидно, ако е чекнато Избраният осигурителен доход ще се изплаща, като възнаграждение през ЕООД-то. Ако тази отметка не е чекната, то данък не се изчислява, защото няма изплатен доход по ЗДДФЛ, а само осигурителен доход по КСО.

delphine

 • Публикации: 7820 / 1291
още нещо по темата - виж прикачения документ
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1913.0


gerinikolaeva

 • Публикации: 4 / 0
Много благодаря за изчерпателните отговори! Почти ми се изясни всичко, само трябва да взема решение плащат ли ми се тези 29.69 лева или не ми се плащат:)))) Весело посрещане на новата година!

ХХХХХ

 • Публикации: 5307 / 743
До сега не ми се беше налагало да ползвам този калкулатор, но по повод темата: https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22358.msg133100/topicseen.html#new
погледнах за какво се отнася.
Направи ми впечатление, че първата възможност е: Възнаграждения по извънтрудови правоотношения или доходи от упражняване на свободна професия. Според мен тези две основания не бива да се обединяват, защото при извънтрудови правоотношения /най-общо при ГД/ осигуровките са върху възнаграждението минус НПР, а при упражняване на свободна професия лицето трябва да е регистрирано като СОЛ и да се осигурява минимум върху 510 лв /за тази година/.
За да няма недоумения, както в цитираната тема, предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия от лицата /СОЛ/, работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.

ХХХХХ

 • Публикации: 5307 / 743
Тъй като не мога вече да се редактирам, моля последното изречение да се чете:
Предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия /СОЛ/ от лицата , работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.

КиК Инфо

 • Публикации: 425 / 122
 • www.kik-info.com
 • Администратор на сайта
Здравейте, безплатния калкулатор: "Кое е по-изгодно EOOД или самонает?" прави сравнение на данъците и осигуровките при двете хипотези:
- дейност чрез ЕООД, с осигуряване като СОЛ или
- дейност чрез физическо лице, което се осигурява, като СОЛ.
Тоест облагането е като СОЛ и при двете хипотези, като при втората има изравняване осигуровките в годишен аспект.

Идеята е хора, които сега навлизат в бизнеса, да си преценят преди да откриват фирми. Ако са по граждански договор, без самоосигуряване, то си има съвсем отделен калкулатор в сайта: https://www.kik-info.com/kalkulatori/grajdanski-dogovor.php

А г-жата от другата тема трябва да смята с Калкулатор за СОЛ, ако иска да получи месечния размер на осигуровките върху 510 лв.: https://www.kik-info.com/kalkulatori/osigurovki-samoosiguriavashtose-lice.php

Последните два калкулатора са част от абонамента.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook