Осигуровки при лекар-джи пи

14.03.2012, 11:55 4097 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


neli.i

  • Публикации: 17 / 0
ЕТ лекар-джи пи иска да регистрира ЕООД със същата дейност. Върху каква сума ще се осигурява и върху какви проценти.

Мадам Божка

  • Публикации: 1015 / 57
Re: осигуровки при лекар-джи пи
Отговор 1 | 14.03.2012, 12:02
РАЗЯСНЕНИE ИЗХ. № 217-50 ОТ 03.11.2010 Г. НА НАП ОТНОСНО: СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НАСЪДРУЖНИЦИ В ООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че по съдебно решение в представляваното от Вас дружество са вписани двама съдружници като управители. Единият от съдружниците се осигурява по трудов договор. Другия съдружник се осигурява като самоосигуряващо се лице. Общото събрание на съдружниците е приело, че няма да се дължи възнаграждение за управлението на дружеството. Двамата съдружници – управители извършват трудова дейност като лекари в дружеството на пълен работен ден.
Въпросите, които поставяте са:
1. Достатъчно ли е осигуряването на тези две лица по трудов договор на длъжност лекар?
2. Необходимо ли е някое от тези две лица да се осигурява във връзка с управлението надружеството и ако да под каква форма в съответствие с минимума време отделен за управленска дейност?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл. 4 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 и/или ал. 1, т. 7 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица и/или като лица по договори за управление и контрол.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, т.е. самоосигуряващите се.
Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, лица по договори за управление и контрол се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност насъответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета надържавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО/.
Собственикът или съдружникът търговско дружество не дължи осигурителни вноски за управлението на дружеството, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Осигуряването когато съдружниците извършват трудовата дейност с личен труд в дружеството извън управлението се извършва по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. по установения за самоосигуряващите се лица ред.
Ако съдружниците в търговско дружество имат сключени трудови договори с дружеството, те подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.
Когато съдружниците упражняват трудова дейност в търговските дружества извън работата си по трудовото правоотношение, например като самоосигуряващи се лица, както е в конкретния случай, то осигуряването им се извършва едновременно и на двете основания, тъй като съгласно чл. 6, ал. 10 от КСО, за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване наопределената в нормата поредност, а именно:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружниците в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook