Заповед за утвърждаване на отпуските от работодателя

Работодателят чрез Заповед за утвърждаване на график за ползване на платен годишен отпуск на предприятието утвърждава общия график на предприятието, в която разяснява основните права и задължения на служителите и работниците, свързани с отпуските им.

Първа стъпка: ПОКАНА от работодателя по чл. 37а
Втора стъпка: ГРАФИК за отпуск на служителя
Грешен ЕИК
или или Изчисти