Приложение за командировъчни в страната (+английски)

Чрез приложението за издаване на заповеди за командировки в страната можете да издавате наведнъж документите на български и английски език, съобразени с Наредбата за командировките в страната (НКС) и Кодекса на труда (КТ). Приложението обхваща различните случаи, като издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки и командировки на бременни служителки. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:

  • Заповед за командировка по чл. 8 от НКС
  • Отчет от служителя по чл. 29 от НКС
  • Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
  • Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ

Приложението издава всички документи на български език, на английски език, както и двуезично.

от
Данни за предприятието
Грешен ЕИК.
Данни за лицето
Грешен ЕГН.
Период, дестинация и задача
до
дни
Финансови условия и сметка по чл. 35 от Наредбата
Всички разходи свързани с тази командировката за сметка на предприятието.
1. Дневни пари
Изчислена сума на ден
лева
Общо за дни
1a. Допълнителни дневни
2. Квартирни пари
лева
3. Пътуване и пътни пари
лева
4. Други разходи
Разход
Добави ред
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook