Уведомление от работодателя по чл. 37а от НРВПО за размера на платения годишен отпуск за 2016 г.

Приложението издава Уведомление от работодателя за размера на платения годишен отпуск по чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Приложението може да издава уведомления за множество служители наведнъж чрез импорт от файл, както и служител по служител.

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

За издаване на повече уведомления наведнъж, свалете макет на файл от тук: "Шаблон на файл за импорт", попълнете го и го прикачете. Файлът трябва да е във формат XLSX.

Важно: Въвеждайте максимум до 200 реда/служители. Ако са необходими повече, изпълнете процедурата пак.
Данни за предприятието
Данни за лицата
*Включва се отпуск, за който не е изтекла давност
ЛицеДлъжностГод.:
Добави ред
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook