Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Актуализации на НКПД 2013
Заповед № РД 01-1002 / 19.12.12 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на нови длъжности и промяна в кодовете на някои длъжности в НКПД, в сила от 01.01.2013.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.
В момента тук са: 1 гост