Бланки и Формуляри

График за ползване на платен годишен отпуск Процедура е създадена с цел да облекчи процеса по изготвянето на графика за отпуските на предприятието, неговото утвърждаване и предварителното отправяне на покана от работодателя до всички работници и служители.

Бланка за сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон Сметка за Изплатени Суми и Служебна Бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

УП-2 С помощта на УП-2 може да създадете попълнен PDF файл с образец УП-2. Бланката автоматично разделя периода помесечно или годишно, като изчислява календарния период между зададените дати.

УП-3 Бланка УП-3 изчислява осигурителния стаж за отделните периоди, както и сбора на общия осигурителен стаж. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове в попълнен Образец УП-3.

Споделени файлове от форума В раздела са качени полезни бланки, формуляри, програми, таблици, данъчни указания и файлове в помощ на счетоводителя. Ресурсите са предоставени от потребителите на форума КиК Инфо. Достъпни са за регистрирани потребители.

В момента тук са: silvia koleva, 1 гост